Inez Johanssons Elektriska är nu en del av RA Gruppen


Inez Johanssons Elektriska AB blir 1 december 2017 en del av RA Gruppen AB.

Bolagen med säte i Heby sysselsätter 20-talet personer och omsätter ca 24 miljoner årligen. Samtlig personal kvarstår i företaget och all verksamhet fortlöper som vanligt under ett förnyat varumärke, vilket är RA Gruppens strategi med marknadsledande lokala bolag under ledorden ”Vi gör det vi lovar och vi gör det rätt”.

Per Boström, ägare av Inez Johanssons Elektriska AB, ser mycket positivt på att bli en del av RA Gruppen.

”Att Inez Johansson Elektriska blir en del av RA Gruppen innebär att företagets snart 100-åriga verksamhet är tryggad för lång tid framöver. Behovet av rationaliseringar i administration, inköp, data och ökade krav från kunder och myndigheter kräver större central kompetens och resurser – det kommer Inez Johanssons Elektriska att fortsatt kunna leverera som en del av RA Gruppen.    Jag ser RA Gruppen som en kompetent och stark aktör med bra värderingar och affärsmodell, med ett tydlig fokus på att vidareutveckla personal och organisation för att möta framtiden.”

Genom förvärvet stärks RA Gruppen med kompetenta medarbetare och en utökad geografisk närvaro som bidrar till ett än komplettare kunderbjudande.

”För mig personligen är det med stolthet som jag välkomnar Inez Johansson Elektriska till RA Gruppen, ett anrikt bolag jag har en alldeles särskild anknytning till. Cirkeln sluts dels då min egen karriär som elektriker grundlades som tidig tonåring hemma på mina föräldrars gård där Johanssons elektriker ”godkände” mina elinstallationer och dels då bolaget köpte min första större larmentreprenad av mig i början av 2000-talet.    Jag ser verkligen framemot att tillsammans med Per och personalen fortsätta att utveckla verksamheten för framtiden!    Förvärvet ligger helt i linje med RA Gruppens uttalade tillväxtstrategi, en del av RA GOAL, med bolag som kompletterar och stärker varandra på ett sätt som bidrar till en fortsatt tillväxt, där 1 + 1 blir minst 3, säger Robert Alriksson, ägare och grundare till RA Gruppen AB.”

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Alriksson, RA Gruppen, 021-4704211, robert.alriksson@ragruppen.se

Per Boström, Inez Johansson Elektriska, 0708-293644, per@elrikab.se

 

RA Gruppen är en koncern med huvudsaklig verksamhet i elteknikbranschen inom el- och säkerhetsteknik, som efter förvärvet av Inez Johansson Elektriska omfattar 120-talet medarbetare med en estimerad omsättning kring 160 Mkr. Verksamheten omfattar konsultation, el- och säkerhetsinstallationer inom service, entreprenad, detalj- och livsmedelshandel, industri, automation och infrastruktur. Verksamheterna utgår från Västerås, Arboga, Heby och Ransta, med hela landet som verksamhetsområde.